En noget turbulent tid.

En noget turbulent tid siger Elin Hansen om sin tid som formand fra 1987 til 1989  Henry Vedsegaard gik af som formand for Arbejdernes Boligselskab. Ganske pludselig. Og alle pegede på Elin Hansen som hans afløser. Hun var næstformand for boligselskabet. Det var i 1987, og det var samtidig indledning til en ganske turbulent tid for Elin Hansen.

"Jeg var nærmest en overgangsfigur, og jeg havde i første omgang ikke lyst til at sætte mig i formandsstolen," fortæller Elin Hansen om sine knapt 16 måneder som boligselskabsformand, hvor folk gik ind og ud af bestyrelsen.

Elin Hansen var i forvejen medlem af boligselskabets bestyrelse. Hun havde siddet i bestyrelsen siden 1981 og var glad for arbejdet. Også på det lokale plan, hvor Torveparken havde og stadig har en stor plads i Elin Hansens hjerte.

"Men det blev i tidens løb til en næstformandspost i selskabets bestyrelse, og da Henry Vedsegaard gik, skulle nogen tage over. Og det blev så mig," konstaterer Elin Hansen.

Der var uro i Arbejdernes Boligselskab, da det kom frem, at bestyrelsen i forbindelse med nybyggeri tog på studietur i ind- og udlandet.

"Det var dengang normalt at bestyrelsen, som var og stadig er ulønnet, tog på studietur til udlandet, når et byggeri var afsluttet. Det fik vi senere besked på af vores tilsynsmyndighed Gladsaxe Kommune, at vi selv skulle betale. Og det gjorde vi så," fortæller Elin Hansen.

Nogle var sure  Det startede med, at nogle blev sure eller misundelige, og gik til aviserne, og så rullede der en sag, som dog rullede helt af sporet og løb ud i sandet. Det var den såkaldte Bolind-sag. Ingen fra Arbejdernes Boligselskab eller andre blev dømt i sagen, der nærmest fusede ud.

Aviserne boltrede sig i rejser til Rom, påstande om at Bolind havde givet et tilbud på Vadgårdsparken, som lå fem - seks millioner kroner under "prisen", hvis de fik renoveringen af Høje Gladsaxe. Og daværende boligminister Thor Pedersen fra partiet Venstre havde det som ål i mudder.

Offer for hetz  "Men det var en hetz, og jeg lærte meget hurtigt ikke at udtale mig til de journalister, som ikke fandt det ulejligheden værd at citere mig for det, jeg havde sagt. I stedet lod de fantasien spille. Det blev jeg gal over," husker Elin Hansen.

Da Elin Hansen i 1989 blev afløst af den nuværende formand Ryno Scheil gik hun ud af boligselskabets bestyrelse men blev som formand for afdelingsbestyrelsen i Torveparken.

"Det var meget hårdt at sidde som formand. Der var utallige møder, og jeg måtte tage fri fra arbejdet for at passe formandsjobbet. Og det var ikke altid så populært hos min arbejdsgiver," fortæller Elin Hansen

I bestyrelsen igen  Selv om det var en hård og til tider en voldsom tid, stillede Elin Hansen efter flere opfordringer op til selskabets bestyrelse. Det var på Fællesmødet i april 1993, og til sin egen overraskelse blev Elin Hansen valgt til bestyrelsen med det højeste stemmetal.

"Det var et tegn på, at der nu hersker fred og ro i Arbejdernes Boligselskab. Kræfterne er de seneste mange år med dygtighed brugt på at skabe de bedste vilkår for beboerne. Og det skal boligselskabet blive ved med," siger Elin Hansen. Formand fra 1987 til 1989.