Stadig tættere på beboerne

Stadig tættere på beboerne,- Årene 1974 - 1983  Administrationen af Arbejdernes Boligselskab lå fortsat hos Administrationsselskabet af 1948, som boede i Colbjørnsensgade. Ved indgangen til 1974 flyttede administrationen fra Københavns Vesterbro til Rosenkæret i Gladsaxe.

Der var uro blandt afdelingernes repræsentanter, og på flere møder foreslog de, at selskabet selv oprettede en administration. Et udvalg blev nedsat, og dets arbejde endte med, at aftalen med Administrationsselskabet af 1948 ophørte ved udgangen af 1976.

Men i et hurtigt blik tilbage må vi konstatere, at opførelsen af Kildeparken 3 blev sat igang i 1975. Og så tilbage til 1976, hvor også Fællesledelsen af Høje Gladsaxe havde opsagt aftalen om administration med Administrationsselskabet af 1948, og i stedet tilbudt Arbejdernes Boligselskab at stå for Høje Gladsaxes administration.

Skifte på formandsposten  Thorkild Hansen valgte ved overgangen til selvstændig administration at gå af som formand. Selskabets stifter havde da stået i spidsen for Arbejdernes Boligselskab i 28 år.

Thorkild Hansen blev afløst af Poul Christensen fra Høje Gladsaxe, som var formand i et par år indtil han i 1978 kom ind i kommunalbestyrelsen. Den nye formand blev da Henry Vedsegaard fra Mølleparken 1.

Der var ikke meget at skrive hjem om, når det gjaldt boligbyggeriet. Der var ikke byggeri på tapetet i 1977, og 1978 var lige så mager. Der var stadig eftervirkninger af den såkaldte energikrise i 1973. Men i 1978 var Pileparken 8 klar til indflytning.

Søger indflydelse på lovgivningen  Beboerdemokratiet greb stadig mere om sig. De, der betaler huslejen, er også med til at bestemme, hvad der skal ske. Men ikke alle beslutninger træffes så tæt på beboerne, at de har indflydelse.

Der er langt fra Folketinget, hvor lovene vedtages, og til Gladsaxe. Derfor nedsatte selskabet Kredsudvalget med det mål at følge den politiske udvikling på boligområdet og i langt større grad end tidligere at søge indflydelse i Boligselskabernes Landsforening. Og dermed være med i udformningen af fremtidens boligpolitik.

3.900 på venteliste  3.900 var skrevet op til en bolig inden for Arbejdernes Boligselskab. Tallet er fra årsskiftet 1979-80. Oven i dette tal søgte 3.150 af lejerne inden for selskabet en anden bolig. Et behov som måtte imødekommes.

Resultatet blev, at planlægningen og senere opførelsen af fire afdelinger kom i gang: Skoleparken 2, Kildeparken 4, Toftegården og Moseparken. Kun en lille dråbe på 143 boliger til at tilfredsstille det store behov.