Som at vinde i lotteriet.

Arbejdernes Boligselskabs første lejere:

Som at vinde den store gevinst i lotteriet

Med højagtelse meddelte boligselskabet i juni 1946, at familien Nielsen var godkendt til en bolig i Mølleparken 1. Indskuddet var 750 kr. Lejen 84 kr.

Gerda og Gunnar Nielsen er Arbejdernes Boligselskabs første lejere. De bor stadig i det samme rækkehus i Mølleparken 1, de flyttede ind i den 1. august 1946.

Familien har aldrig haft planer om at flytte fra rækkehuset på Lillemosevej, der er Arbejdernes Boligselskabs første byggeri.

Sørensen i nr. 50 og Nielsens har smådrillet hinanden med, hvem der flyttede først ind. Tidspunktet for indflytningen var kl. 12.00. Sørensen flyttede ind om aftenen, og familien Nielsen ankom først på eftermiddagen. Når familien Sørensen flyttede så tidligt ind, var grunden den, at de skulle være ude af deres anden lejlighed.

"Det var som at vinde i lotteriet, da vi fik en lejlighed i Mølleparken," fortæller Gunnar Nielsen, der nu er pensioneret finmekaniker. Gunnar Nielsen er 75 år og har boet 70 år i Gladsaxe kommune.

Med og uden børn  Der var mangel på boliger i Gladsaxe kommune, og Gunnar Nielsen havde gennem sit aktive arbejde i Socialdemokratiet i Gladsaxe hørt om byggeriet.

"Vi fik det råd at tage ind til Arbejderbo i Colbjørnsensgade på Vesterbro i København og blive skrevet op til en af de 98 lejligheder," fortæller Gerda Nielsen.

Familien bestod af to voksne og havde ikke regnet med at komme i betragtning, fordi de ikke havde børn. Men alligevel blev det til en rækkehusbolig. Og som ønsket midt i Mølleparken.

"Senere fik vi den forklaring, at en tredjedel af boligerne var reserveret til ægtepar uden børn, en tredjedel til familier med to børn og den sidste tredjedel var til familierne med tre eller flere børn," husker Gunnar Nielsen.

Begrundelsen var, at Arbejdernes Boligselskab ønskede at få en bred beboerkreds. Senere blev familien Nielsen også til fire, idet Gerda og Gunnar Nielsen med et års mellemrum fik to døtre.

"Og de bor i øvrigt i Arbejdernes Boligselskab," fortæller Gunnar Nielsen.

Byggeriet præget af krigen  Selv om Mølleparken 1 først er bygget efter anden verdenskrigs afslutning, er der tale om krigsbyggeri. Fundamentet var også utæt. så der kom vand i brændselskælderen. Årsagen var, at entreprenøren havde sparet på cementen. Men det blev klaret.

Alt var skrabet. Der var malede vægge i køkkenet og på toilettet. Senere satte boligselskabet fliser op.

Indskuddet for boligen var i juni 1946 på 750 kroner, og familien betalte beløbet over to omgange i den lokale Søborg Bank, der var en filial af Privatbanken. Gerda og Gunnar Nielsen har endnu de originale kvitteringer og brevet fra boligselskabet, der med højagtelse meddelte, at familien var godkendt af kommunen til lejligheden. Huslejen var 84 kroner i 1946. I dag er den vokset til 3200 kroner inklusive 500 kroner i a conto varme.

Men inden indflytningen kunne finde sted, skulle familiens bohave undersøges for væggelus og andre skadedyr. Det var dengang en ganske normal foreteelse.

Fra tørv til centralvarme  Opvarmningen af de 83 kvadratmeter i to etager skete ved hjælp af en kamin i hvilken, der sad en gris. Ikke en levende. Men det var navnet på den vandbeholder inde i kaminen, som skulle sende det varme vand op til radiatorerne og en vandbeholder på første sal.

"Og vi havde kun tørv og koks de første par år til at fyre med. Senere blev det til et petroleumsfyr og endelig endte det med centralvarme," fortæller Gunnar Nielsen.

"Køkkenet var også spartansk indrettet med to gasblus på et gasbord, hvor der på nederste hylde var en gasovn. Der var også spisekammer, men det har vi senere fjernet og indrettet spisekøkken," fortæller Gerda Nielsen, der de sidste mange år har været hjemmegående husmor. På vej til og fra sit arbejde kunne Gerda Nielsen følge byggeriet, der efter Gunnar Nielsens erindring ligger i en tidligere grusgrav, som i hans barndom blev fyldt op med murbrokker og betonrester. Indflytningen blev en måned forsinket, fordi byggeriet af blok C ikke var færdig. Familien boede i en to-værelses lejlighed på Christoffers Allé, hvorfra de kunne følge byggeriet af Mølleparken 1 på Lillemosevej.

Have med høje træer Bortset fra den to-værelses lejlighed på Christoffers Alle har både Gerda og Gunnar Nielsen altid boet i parcelhus med have.

"Derfor er det rart, at der er have til boligen. Vi har fældet et par træer, som vi selv har plantet, da vi flyttede ind. Det sidste høje træ har vi en aftalte med naboen om at lade stå. Der holder fuglene til, og det giver liv i haverne," fortæller Gerda Nielsen, der i mange år holdt haven og slog græsset. "Nu er vi to om det," konstaterer Gunnar Nielsen med et smil.