Dine data hos ABG

Tilføjet 24.05.2018

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) betragter vores lejeres/ansøgeres personlige oplysninger som strengt fortrolige. For at sikre fortrolighed i forbindelse med afgivelse af personlige oplysninger i kommunikationen mellem lejere/ansøgere og ABG gælder følgende regler for indsamling og anvendelse af persondata. 

Formål
ABG indhenter, registrerer, opbevarer og anvender dine persondata med henblik på at gøre det muligt for dig at skrive dig op til boliger i ABG, modtage tilbud, udforme lejekontrakter og til at informere dig om forhold i relation hertil, hvis du har givet os tilladelse til det ved opskrivningen.

Sikkerhed
Alle persondata, som du giver til os, opbevares i en sikret database hos ABG og behandles fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for betroede medarbejdere i ABG. Brugen af data er således begrænset til kun at omfatte det, der er nødvendigt for udførelsen af de forretningsmæssige opgaver i forbindelse med opskrivning, tilbud og indgåelse af lejekontrakt.

Serveren med dine persondata er beskyttet mod uautoriseret fysisk og elektronisk adgang. Beskyttelsen omfatter en elektronisk firewall sammen med andre sikkerhedssystemer, der indbefatter virus-scanning, afprøvning af sårbarhed, backup og reetablering, medarbejderuddannelse, sikkerhedskontrol mv. for løbende at forbedre datasikkerheden.

Betaling med kreditkort
Ved opskrivning via ABG's hjemmeside med afgivelse af særligt følsomme oplysninger, som fx betalingskortnummer og bankkonto, anvender ABG godkendte overførsels- og lagringsprotokoller, såsom kryptering, for at sikre, at oplysningerne ikke bliver tilgængelige for uvedkommende. 

E-mail
For at give dig information om forhold i ABG, om din opskrivning eller tilbud vil ABG sende dig e-mails, hvis du har tilkendegivet ønske herom. Du kan til en hver tid fravælge ved at henvende dig til abg@abg.dk

Undtagelser
Kun hvis der foreligger en retskendelse, et påbud fra en offentlig myndighed, eller politiet, vil ABG være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om anvendelsen eller beskyttelsen af dine personlige oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail abg@abg.dk.